ПРАВИЛА FACEBOOK ИГРА

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

За провеждане на Кампанията с награди “ЕСЕННА ИГРА на La Garone: Вкусна паста без глутен – и за теб, и за мен”! във Facebook страницата на La Garone https://www.facebook.com/LAGARONEbg.

 1. Организатор на Кампанията

ЕСЕННА ИГРА на La Garone: Вкусна паста без глутен – и за теб, и за мен! с награди се организира от „СУИКО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Малашевска” №16, ЕИК 121041923, уебсайт: https://suico.eu/ наричано по-долу Организатор.

 

 1. Срок на Кампанията

 

Кампанията се организира за периода: 03.11.2022 г. – 09.11.2022 г.

 

 • Право на участие в Кампанията

 

 1. В Кампанията може да участва всяко физическо лицe, навършило 18 години, на територията на България. Наградите от Кампанията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на кампанията (промоцията) и сътрудничещи на Организатора, както и на членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.   

 

 1. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата: https://www.facebook.com/LAGARONEbg .  Организаторът има право да сваля от Facebook страницата https://www.facebook.com/LAGARONEbg всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Правила.
 2. Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

 

 1. Условия за участие

За участие в промоцията Участникът трябва да изпълни следните условия:

 1. Да разполага с активен профил в социалната мрежа Facebook;
 2. Да каже (или покаже) коя от любимите си рецепти за паста бихте пробвали с макарони без глутен.
 3. Да тагне приятел, който обожава макарони.
 4. Да последва Facebook страницата на La Garone;

Всеки участник, който изпълни последователно описаните по-горе стъпки за участие в Кампанията, се съгласява с изложените Правила за провеждане на Кампанията, като се задължава да ги спазва. Правилата се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на сайта на La Garone.

Всеки потребител участва еднократно в играта, независимо от броя на постовете, които е публикувал.

 1. Лични данни

Участието в Кампанията е доброволно. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора. Включвайки се в играта участникът заявява, че е запознат с Политиката за поверителност на La Garone, публикувана на интернет адрес https://www.lagarone.eu/gdp-privacy-policy.html , както и с условията за събиране и обработване на лични данни включително за целите на участието в играта, за доставката на спечелената награда и че приема тези условия.

Организаторът декларира, че е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД и осъществява обработването на личните данни съгласно правилата на ЗЗЛД.

 1. Лични данни за всички участници:

Личните данни, които Организаторът събира за целите на играта са имената, посочени в профилите на участниците в Facebook. Организаторът съставя списък от тези имена с цел определяне на печелившите участници. Имената ще бъдат използвани само за целите на промоцията и определяне на победител. Организаторът ще унищожи списъка с лични данни на участниците 30 календарни дни след края на промоцията. Организаторът няма да използва личните данни на участници за други цели, освен избиране на победители в играта, и няма да изнася списъка с лични данни към трети страни.

 

 1. Лични данни на победителя:

Личните данни, които Организаторът събира за целите на предоставяне на наградите от играта на победителите, са име, фамилия, адрес за доставка, телефон, предоставени от победителя чрез лично съобщение във Facebook. Организаторът използва личните данни на победителите единствено и само с цел предоставяне на наградите. Организаторът ще съхранява личните данни на победителите в срок от 1 месец след края на промоцията. Организаторът ще предостави личните данни на победителите на куриерска фирма „Спиди“ АД или „Еконт“, която ще бъде оператор на личните данни с цел изпълняване на куриерските си задължения по превоз на пратките. Организаторът няма да използва личните данни на участниците за други цели, освен избиране на победители в играта и предоставяне на наградата, и няма да изнася списъка с лични данни към трети страни.

 

 1. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, като всеки участник има право по всяко време да откаже предоставяне на личните си данни или да иска предоставените от него данни да бъдат заличени, с което участието му в Кампанията се преустановява.

 

 1. Награден фонд

Наградите са три подаръчни сета La Garone, като всеки от тях съдържа:

 

 • 1 бр. пакет макарони Protein Power La Garone;
 • 1 бр. книга ЗДРАВОСЛОВНО, ВКУСНО, БОХО С АННА – КУЛИНАРНА КНИГА С ВЕГАН РЕЦЕПТИ от Анна Стойкова;

 

 1. Наградите се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната законодателство.
 2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 • Теглене на наградите

 

Само трима от участниците, които са изпълнили коректно условията на Кампанията ще получат по 1 награда;

 

 

 1. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 10.11.2022 г. чрез специализирана компютърна програма на произволен томболен принцип с избор на печеливши от въведените в компютърната база данни на участниците. В случай, че данните на изтеглените печеливши участници са нечетливи, непълни или неверни, или невалидни по друга причина, невалидността на тегленето се протоколира и тегленето се повтаря в същия обхват.

 

 

 • Обявяване на резултатите

Печелившите участници ще бъдат обявени във Facebook страницата на La Garone 10.11.2022 г. като имената от Facebook профила им ще бъдат публикувани в специално създадено за целта стори.

 1. Предоставяне на наградата

Обявените печеливши участници следва в срок до 3 /три/ дни от обявяването на резултатите да се свърже с Организатора посредством изпращането на лично съобщение във Facebook , в което да посочи име и фамилия, телефон за връзка, както и точен адрес. Ако не го направи в рамките на определения в предходното изречение срок, губи правото си върху изтеглената награда. Крайният срок за доставка на всички определени и изтеглени награди е 15 (петнадесет) работни дни, считано от деня, в който на Организатора е бил предоставен адрес за доставка от страна на Участниците.

 1. Други условия за провеждане на Кампанията

Кампанията ще се проведе в съответствие с настоящите Правила, като Организаторът си запазва правото да променя и допълва правилата по всяко време, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на сайта на La Garone, без да дължи на участниците каквото и да е обезщетение. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

С участието си в Кампанията участниците потвърждават приемането на правилата на Кампанията, изложени тук, както и съгласието си за обработване на личните им данни за целите на организираната промоция, както и с Обща политика за поверителност на La Garone.