УСЛОВИЯ GIVEAWAY

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Промоцията „Есенен Giveaway“ се организира от Организатора „СУИКО ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Малашевска” 16, в срок 11.10-17.10.2022 г.

 

Участници в промоцията

В промоцията може да участва всяко физическо лицe, навършило 18 години, на територията на България. Наградите от кампанията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на кампанията (промоцията) и сътрудничещи на Организатора, както и на членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.   

Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява публикуваното от участниците съдържание на Instagram страницата https://www.instagram.com/lagarone/ . Организаторът има право да сваля от Instagram страницата https://www.instagram.com/lagarone/  всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Общи условия.
Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника. 

Условия за участие

За участие в промоцията участникът трябва да изпълни следните условия:

 

  1. Да разполага с активен профил в приложението Instagram;
  2. Да хареса публикацията;
  3. Да тагне в коментар двама приятели, които обичат паста;
  4. Да сподели играта на стори с хаштаг #lagaroneglutenfree;

 

Всеки участник може да участва само веднъж и само през един профил.  

На базата на имената, посочени в профилите на участниците в Instagram, Организаторът съставя списък от тези имена с цел определяне на печелившите участници. Имената ще бъдат използвани само за целите на промоцията и определяне на победител.

Лични данни

Организаторът декларира, че е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД и осъществява обработването на личните данни съгласно правилата на ЗЗЛД.

  1. Лични данни за всички участници:

Личните данни, които Организаторът събира за целите на играта са имената, посочени в профилите на участниците в Instagram. Организаторът съставя списък от тези имена с цел определяне на печелившите участници. Имената ще бъдат използвани само за целите на промоцията и определяне на победител. Организаторът ще унищожи списъка с лични данни на участниците 30 календарни дни след края на промоцията. Организаторът няма да използва личните данни на участници за други цели, освен избиране на победител в играта и няма да изнася списъка с лични данни към трети страни.

 

  1. Лични данни на победителите:

Личните данни, които Организаторът събира за целите на предоставяне на наградите от играта на победителите са име, фамилия, адрес за доставка, телефон, предоставени от победителите чрез лично съобщение в Instagram. Организаторът използва личните данни на победителите единствено и само с цел предоставяне на наградата. Организаторът ще съхранява личните данни на победителите в срок от 1 месец след края на промоцията. Организаторът ще предостави личните данни на победителите на куриерска фирма „Спиди“ АД или “Еконт”, която ще бъде оператор на личните данни с цел изпълнение на куриерските си задължения по превоз на пратката. Организаторът няма да използва личните данни на участниците за други цели, освен избиране на победители в играта и предоставяне на наградата, и няма да изнася списъка с лични данни към трети страни.

 

Награден фонд

Наградите в Кампанията са три и всеки сет съдържа:

 

  • 1 бр. пакет макарони Protein Power La Garone;
  • 1 бр. книга “ЗДРАВОСЛОВНО, ВКУСНО, БОХО С АННА – КУЛИНАРНА КНИГА С ВЕГАН РЕЦЕПТИ” от Анна Стоийкова

Наградата се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната законодателство.

Теглене на наградите

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 18.10.2022 г. Тегленето се осъществява чрез компютърна програма чрез произволен томболен избор на печеливши от въведените в компютърната база данни на участниците. В случай, че данните на изтеглените печеливши участници са нечетливи, непълни или неверни, или невалидни по друга причина, невалидността на тегленето се протоколира и тегленето се повтаря в същия обхват.   

Обявяване на резултатите

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в страницата на  La Garone https://www.instagram.com/lagarone/ на 18.10.2022 г.

Предоставяне на наградата

Обявените печеливши участници следва в срок до 3 /три/ работни дни от обявяването на резултатите да се свържат с Организатора посредством изпращането на лично съобщение в Instagram, в което да посочат име и фамилия, телефон за връзка, както и точен адрес. Ако условието не е изпълнено в рамките на определения в предходното изречение срок, губи правото си върху изтеглената награда. Крайният срок за доставка на всички определени и изтеглени награди е 10 (десет) работни дни, считано от деня, в който на Организатора е бил предоставен адрес за доставка от страна на Участниците.

Други условия за провеждане на Кампанията

Кампанията ще се проведе в съответствие с настоящите Общи условия, като Организаторът си запазва правото да променя и допълва правилата по всяко време, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на сайта на La Garone , без да дължи на участниците каквото и да е обезщетение. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

С участието си в томболата участниците потвърждават приемането на правилата на томболата, изложени тук, както и съгласието си за обработване на личните им данни за целите на организираната промоция, както и с Обща политика за поверителност на La Garone.